Hen­rik Sjö­fa­ra­ren

Stora upptäckare - - Innehåll -

Den por­tu­gi­sis­ke prin­sen som tog värl­den in i upp­täck­ter­nas era.

Den por­tu­gi­sis­ke prin­sen är känd för att ha stått bakom en lång rad upp­täckts­re­sor på de at­lan­tis­ka öar­na och längs Afri­kas väst­kust. Smek­nam­net ”Sjö­fa­ra­ren” fick han av eng­els­ka krö­ni­kö­rer men det be­ror egent­li­gen på ett miss­för­stånd. Hen­rik var väl­digt in­tres­se­rad av kar­to­gra­fi men del­tog in­te själv i de långa seg­lat­ser­na.

Kort­bio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.