ABU AB­DUL­LAH MU­HAM­MAD IBN BAT­TU­TA 1304– cir­ka 1369

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Muhammad Ibn Battuta -

Ibn Bat­tu­ta fär­da­des tu­sen­tals kilo­me­ter runt i den isla­mis­ka värl­den. Hans ef­ter­läm­na­de skrif­ter ger en glimt av sam­hälls­li­vet på 1300-ta­let från Väst­af­ri­ka till Ori­en­ten. Be­rät­tel­ser­na om hans re­sor bru­kar kal­las Rih­la el­ler Re­sor och spän­ner över näs­tan 30 års ut­fors­kan­de av allt från ök­nar till oce­a­ner, och från höga berg till djung­ler.

Kort­bio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.