03 Hor­muz

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Den Kinesiska Skattflott­an -

Även om den lön­sam­mas­te ham­nen för den ki­ne­sis­ka flot­tan bör ha va­rit Kol­ka­ta och de mest ex­o­tis­ka va­ror­na fanns i Öst­af­ri­ka, var Hor­muz en ex­tremt vik­tig hamn. Skatt­skep­pen seg­la­de 225 mil över Ara­bis­ka ha­vet för att nå ham­nen ef­tersom Hor­muz var nyc­keln till Per­sis­ka vi­ken och ka­ra­va­ner­na till Irak, Iran och många vik­ti­ga han­dels­plat­ser i Cen­tra­la­si­en. Här väl­kom­na­des ki­ne­ser­na av köp­män och han­dels­re­san­de. Be­sätt­ning­en la­de mär­ke till vil­ka enor­ma ri­ke­do­mar som byt­te hän­der i Hor­muz och hur för­mög­na köp­män­nen var. Här i Mel­la­nöstern an­sträng­de sig in­te de ri­ka och mäk­ti­ga för att döl­ja sin sta­tus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.