07 Pa­lem­bang

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Den Kinesiska Skattflott­an -

Zheng He ha­de lyc­kats und­vi­ka pi­ra­ten Chen Zuyi vid Ja­va men tving­a­des vid sin förs­ta åter­re­sa att kon­fron­te­ra ho­nom vid Pa­lem­bang. Chen Zuyi låt­sa­des ge upp för att kun­na bor­da det ki­ne­sis­ka far­ty­get, men pla­nen miss­lyc­ka­des. Pi­ra­ten till­fång­a­togs och för­des till Ki­na för att bli av­rät­tad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.