Nyc­kel­fi­gu­rer

ZHENG HE UPP­TÄC­KA­RE ZHU DI KEJ­SA­RE CHEN ZUYI PIRAT

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Den Kinesiska Skattflott­an -

ZHENG HE 1371–1433

Zheng He föd­des i Per­si­en. Han var tio år när Ming-ki­ne­ser­na an­föll och han till­fång­a­togs och skil­des från sin fa­milj. Han ka­stre­ra­des och sän­des iväg för att tjä­na un­der prins Zhu Di, som se­na­re blev Yong­le-kej­sa­ren. Zheng He gjor­de bra ifrån sig på slag­fäl­tet och blev en av Zhu Dis när­mas­te råd­gi­va­re.

YONG­LE-KEJ­SA­REN 1360–1424

Zhu Dis väg till mak­ten var in­te en­kel. Han fick slåss mot il­la­sin­na­de ryk­ten och för­sva­ra sig mot an­grepp in­nan han tog mak­ten med våld från Ji­anwen-kej­sa­ren. Han åter­upp­bygg­de Ki­na och flyt­ta­de hu­vud­sta­den till Beijing. Hans re­ge­ring fick nam­net ” Yong­le” som be­ty­der evig lyc­ka.

CHEN ZUYI OKÄNT–1407

Chen Zuyi var en av Syd­osta­si­ens mest fruk­ta­de pi­ra­ter. Han här­ja­de i Ma­lac­kasun­det med sin bas Pe­nang. Till och med Ming-flot­tan ha­de fal­lit of­fer för hans rä­der. Zheng He ut­ma­na­de Chen i för­hopp­ning om att loc­ka in ho­nom i öp­pen strid. Att an­ta ut­ma­ning­en blev Chen Zuy­is fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.