VI­TUS BE­RING 1681–1741

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Vitus Bering -

Kort­bio

Vi­tus Be­ring var kar­to­graf och upp­täcks­re­san­de. Han kom från Dan­mark men var verk­sam i rys­ka flot­tan. Han led­de två rys­ka ex­pe­di­tio­ner – den förs­ta Kam­tjat­ka­ex­pe­di­tio­nen och Sto­ra nor­dis­ka ex­pe­di­tio­nen – i hopp om att kun­na fast­stäl­la om Asi­en och Nor­da­me­ri­ka ha­de nå­gon land­för­bin­del­ser. Nå­got som led­de till den eu­ro­pe­is­ka upp­täck­ten av Alas­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.