DA­VID LIVING­STO­NE 1813–1873

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder David Livingston­e -

Kort­bio

Living­sto­ne var mis­sio­när och upp­täckts­re­san­de och han blev ett namn när han för­sök­te spri­da kris­ten­do­mens bud­skap i Afri­ka till ur­be­folk­ning­en. Han vil­le för­bju­da sla­ve­ri­et och han upp­täck­te Ni­lens käl­la. Han lyc­ka­des in­te med allt han fö­re­tog sig men blev än­då fi­rad som na­tio­nal­hjäl­te vid sin död.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.