JOHN HAN­NING SPE­KE 1827–1864

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder John Hanning Speke -

John Spe­ke var från bör­jan sol­dat till yr­ket och blev den som upp­täck­te Ni­lens käl­la. Den­na mäk­ti­ga flod som är livs­av­gö­ran­de för så många ha­de i tu­sen­tals år va­rit ett myste­ri­um för mänsk­lig­he­ten. På grund av en kon­flikt med en an­nan upp­täckts­re­san­de, Ri­chard Bur­ton, skul­le Spe­ke un­der sin livs­tid in­te få det er­kän­nan­de han för­tjä­na­de.

Kort­bio

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.