15 De­cem­ber 1911

Stora upptäckare - - De Yttersta Gränserna Kapplöpnin­gen Till Sydpolen -

Nu har vi kom­mit fram och kun­nat his­sa vår flag­ga på den geo­gra­fis­ka Sydpolen. Tack och lov! Kloc­kan var tre på ef­ter­mid­da­gen när vi gjor­de det. Imor­gon ska vi be­ge oss ut i tre oli­ka rikt­ning­ar för att un­der­sö­ka om­rå­det runt po­len. Vi har ätit en li­ten fest­mål­tid – ett li­tet styc­ke säl­kött till var och en. I över­mor­gon be­ger vi oss här­i­från med två slä­dar. R. A

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.