18 Ja­nu­a­ri 1912

Stora upptäckare - - De Yttersta Gränserna Kapplöpnin­gen Till Sydpolen -

Vi har nu an­länt till ett tält be­lä­get drygt tre kilo­me­ter från vårt lä­ger och där­med ock­så en och en halv kilo­me­ter från Sydpolen. I täl­tet hit­ta­de vi spår från fem norr­män som va­rit här. Där­med har vi över­gett vårt mål och mås­te nu ta itu med 128 mil av släd­drag­ning – och sä­ga ad­jö till de fles­ta av vå­ra dag­dröm­mar! R. S

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.