7 Mars 1912

Stora upptäckare - - De Yttersta Gränserna Kapplöpnin­gen Till Sydpolen -

An­län­de till Ho­bart kloc­kan 11 på för­mid­da­gen. Gick iland till­sam­mans med dok­torn och hamn­mäs­ta­ren. Tog in på Ori­ent Ho­tel. Be­hand­la­des som en luf­fa­re i min topp­lu­va och blå trö­ja och fick ett dys­tert li­tet rum. Be­sök­te strax den nors­ke kon­suln Mc­far­la­ne och blev väl­digt varmt mot­ta­gen av den­ne äld­re gent­le­man. Se­dan te­le­gra­fe­ra­des kung­en. R. A

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.