För­slag kost­nad/år

Tenstadirekt - - NYHETER · STOCKHOLM -

EN- OCH TVÅ­FA­MILJS­HUS:

• Töm­ning var fjär­de vec­ka: 1 205 kr. • Töm­ning varan­nan vec­ka: 1 965 kr. • Töm­ning var­je vec­ka: 3 585 kr. FLERBOSTAD­SHUS, KOST­NAD/LÄ­GEN­HET: • 710 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.