Fresh Cream – Cream

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

För­vänt­ning­ar­na på Creams de­bu­tal­bum från slu­tet av 1966 var höga. Eric Clap­ton an­sågs re­dan va­ra gud och bå­de Ging­er Ba­ker och Jack Bru­ce ha­de ett im­po­ne­ran­de mu­si­ka­liskt för­flu­tet. Fresh Cream gav rätt­vi­sa åt Clap­tons be­skriv­ning av grup­pens mu­sik som ”uråld­rigt blue­sig och mo­dern”. Det fanns ing­et pu­ris­tiskt i Creams för­håll­nings­sätt till blue­sen. Bru­ce and Ba­kers jaz­zi­ga ryt­mer och Clap­tons mäk­ti­ga gi­tarr­ton och kon­trol­le­ra­de rund­gång tog blue­sen till en ny ni­vå, vil­ket tyd­ligt il­lu­stre­ras av de­ras epis­ka ver­sion av How­lin’ Wolfs Spoon­ful.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.