Rub­ber Soul – The Be­at­les

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Med den halv­ljum­na Help! bakom sig och med ett öga på Bob Dy­lans ut­veck­ling blev Rub­ber Soul ett me­del för The Be­at­les att tack­la dju­pa­re äm­nen och bred­da si­na mu­si­ka­lis­ka ho­ri­son­ter bort­om de ”ar­be­tar­klass­lå­tar” som ti­di­ga­re ha­de va­rit de­ras kän­ne­tec­ken. De fy­ra bör­ja­de sät­ta si­na per­son­li­ga av­tryck på mu­si­ken. Len­non och Mc­cart­ney blot­ta­de sig i Nowhe­re Man och You Won’t See Me, Har­ri­son de­bu­te­ra­de – på gott och ont – som si­tar­spe­la­re på Nor­wegi­an Wood och Rin­go bi­drog för förs­ta gång­en som låt­skri­va­re på What Go­es On (Len­non/mc­cart­ney/star­key).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.