The Clash – The Clash

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

En ski­va om män­ni­skor som har trå­ki­ga jobb med ir­ri­te­ran­de che­fer i en värld på väg åt hel­ve­te, ett Lon­don som stork­nar av tristess och där al­la sit­ter och tit­tar på ame­ri­kans­ka po­lis­se­ri­er på te­ve. En värld där man tra­kas­se­ras av po­li­sen på ga­tan och där man tving­as ta skit­jobb ge­nom ar­bets­för­med­ling­en. ”Ha­te and war” har er­satt ”pe­a­ce and lo­ve” och värl­den är full av svek och knar­ka­re. Lå­ter det gläd­je­löst? Det är ba­ra hal­va san­ning­en. The Clash är ock­så full av trots och mörk hu­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.