Ut­gi­ven 1979 pro­du­cent Ron Ne­vi­son

Topp 100 - Tidernas basta rockalbum - - Innehåll -

Mitt un­der 1978 års tur­né var UFO:S Phil Mogg och Mi­chael Schen­ker i full färd med att åter­ska­pa en egen ver­sion av and­ra världs­kri­get. Trots det lyc­ka­des de ska­pa ett av värl­dens bäs­ta li­ve­al­bum nå­gon­sin – Strang­ers In The Night.

”Lyss­na på ski­van. Det är någ­ra fel­spe­la­de to­ner på den lå­ten. Jag ha­tar miss­tag.” Fle­ra de­cen­ni­er se­na­re minns Mi­chael Schen­ker fort­fa­ran­de drop­pen som fick bä­ga­ren att rin­na över och som led­de till hans av­hopp från UFO. Året va­re 1978 och ban­det ha­de sam­lats i stu­di­on Re­cord Plant i New York där de mix­a­de dub­bel­li­ven Strang­ers In The Night.

Schen­ker ha­de brå­kat med pro­du­cen­ten Ron Ne­vi­son om vil­ken ver­sion av hans showca­selåt Rock Bot­tom som skul­le ham­na på ski­van. Schen­ker var miss­nöjd med pro­du­cen­tens val och in­si­ste­ra­de på att han an­ting­en änd­ra­de sig el­ler lät ho­nom läg­ga om gi­tar­ren. Ne­vi­son väg­ra­de.

”Mi­chael får gär­na tro att det fanns bätt­re tag­ning­ar av Rock Bot­tom som vi skul­le kun­na ha

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.