100 DAWSONS CREEK

ÅR: 1998–2003

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AD

En be­ty­del­se­full se­rie för ton­å­ring­ar runt mil­len­ni­e­skif­tet. Den följ­de en grupp ton­å­ring­ar i en små­stad som för­sök­te ta sig ge­nom gym­na­si­et. Till skill­nad från and­ra se­ri­er pra­ta­de ka­rak­tä­rer­na som unga vux­na sna­ra­re än som sto­ra barn och de dis­ku­te­ra­de mog­na frå­gor som and­ra inte ville be­rö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.