96 THE BIG BANG THE­O­RY

ÅR: 2007–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AS

Fy­ra ge­ni­er strä­var ef­ter att lö­sa det sto­ra, obe­grip­li­ga pro­ble­met: den rik­ti­ga världen. Se­ri­en är an­ting­en det bäs­ta el­ler det värs­ta som har hänt nörd­kul­tur be­ro­en­de på vem man pra­tar med. Char­men lig­ger i roll­pre­sta­tio­ner­na. Jim Par­sons avi­ga Shel­don är en ko­misk klas­si­ker, me­dan Ka­ley Cu­oco och John­ny Ga­lec­ki är hjär­tat i se­ri­en – i al­la fall tills May­im Bi­a­lik dy­ker upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.