97 LOST

ÅR: 2004–2010

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

När Oce­a­nic Flight 815 stör­tar på en mys­tisk ö mås­te de över­le­van­de le­va till­sam­mans el­ler dö en­sam­ma. Lost var ett ka­rak­tärs­dra­ma som ock­så blan­da­de in tids­re­sor, pa­ral­lel­la uni­ver­sum och, hm, en ond­sint pe­la­re av svart rök. Det var verk­li­gen en be­ro­en­de­fram­kal­lan­de tv-se­rie. Den gans­ka märk­li­ga sis­ta sä­song­en kan ha öde­lagt om­dö­met en aning, men inga and­ra se­ri­er un­der se­na­re tid har haft så många över­ras­kan­de vänd­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.