74 FA­MILY GUY

ÅR: 1999–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - MH

Det är en smak­lös se­rie som inte lå­ter sig stop­pas av att ha av­slu­tats. Seth Mac­far­la­ne spot­tar ut skämt i en ko­misk scat­tergun som om ko­me­di­er höll på att bli omo­der­na. Fa­mil­jen Grif­fins även­tyr och de vric­ka­de in­vå­nar­na i Qu­a­hog är all­tid li­ka po­pu­lä­ra tack va­re ett sky­högt skämttem­po och en syl­vass hu­mor. Ba­by­ge­ni­et Stewie och den snob­bi­ga hun­den Bri­an har do­mi­ne­rat de se­na­re sä­song­er­na, med all rätt. En hel­kvälls­mu­si­kal finns ga­ran­te­rat runt hör­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.