71 DEXTER

ÅR: 2006–2013

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Glöm att de sis­ta sä­song­er­na var sva­ga och slu­tet var löj­ligt – de förs­ta fy­ra åren med Dexter var farligt nerv­pir­ran­de tv. Michael C. Hall spe­la­de dub­bel­na­tu­ren med en ko­dex – han dö­dar en­dast and­ra mör­da­re. Man vet verk­li­gen ald­rig vad han ska gö­ra el­ler om hans ”vän­ner” och fa­milj egent­li­gen går säk­ra. Den förs­ta sä­song­en var in­ten­siv, men Dex­ters för­sök att ta kol på ”Tri­ni­ty Kil­ler” i fjär­de sä­song­en är se­ri­ens höjd­punkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.