66 FLEABAG

ÅR: 2016–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AD

En svart ko­me­di om det mo­der­na li­vet i Lon­don. Fö­re­ställ dig att Mi­ran­da kor­sas med Crazy Ex-girl­fri­end – då bör­jar vi när­ma oss. Ibland bryts den fjär­de väg­gen och det är nå­got som kom­mer från se­ri­ens bak­grund som ett so­lo­te­a­ter­styc­ke, och det får den att kän­nas än­nu in­ti­ma­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.