64 SPI­RAL

ÅR: 2005–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AS

När en ung ru­mänsk kvin­nas lik hit­tas i Pa­ris blir en of­ta hem­lig­stämp­lad eli­ten­het in­blan­dad i en värld av in­sti­tu­tio­na­li­se­rad kor­rup­tion. En fängs­lan­de titt på Frank­ri­kes rätts­sy­stem ge­nom en en­sta­ka mör­da­res lins. Se­ri­en – som he­ter Engre­na­ges i hem­lan­det – bärs upp av de ut­märk­ta hu­vud­rolls­in­ne­ha­var­na, sär­skilt Ca­ro­li­ne Proust som po­lis­chef Lau­re Bert­haud och Fred Bi­an­co­ni som ”Tin­tin” Fro­men­tin, sam­ve­tet i hen­nes grupp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.