58 THE AVENGERS

ÅR: 1961–1969

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - SOB

En se­rie som är så myc­ket 60-tal att det ba­ra var helt rätt att den tac­ka­de för sig någ­ra må­na­der fö­re 1970. The Avengers bör­ja­de sitt tv-liv som ett kri­mi­nald­ra­ma in­nan den ut­veck­la­des till en su­persti­li­se­rad även­tyrs­se­rie med skum­ma eng­els­ka by­ar och ex­cent­ris­ka auk­to­ri­tetska­rak­tä­rer. Det är en hel­ga­len blandning av spi­ondra­ma och sci­ence fic­tion. Po­well och Press­bur­ger an­såg att man ald­rig har sett nå­got lik­nan­de, va­re sig förr el­ler se­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.