62 FLIGHT OF THE CONCHORDS

ÅR: 2007–2009

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AS

Je­mai­ne Cle­ment och Bret Mc­ken­zie spe­lar Je­mai­ne och Bret, två ny­zee­länds­ka mu­si­ker som för­sö­ker slå sig fram i New York. De här­li­ga hu­vud­ka­rak­tä­rer­na och de fan­tas­tis­ka lå­tar­na ska­par till­sam­mans en av de bäs­ta si­tu­a­tions­ko­me­di­er­na på fle­ra de­cen­ni­er. Väl­digt torr hu­mor, otro­ligt ro­lig och brotts­ligt för­bi­sedd på sin tid – det­ta är en kult­klas­si­ker på sam­ma ni­vå som Spa­ced. Se den el­ler gråt till Te­ars of a Rap­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.