49 SIX FEET UN­DER

ÅR: 2001–2005

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - SOB

Six Feet Un­der till­hör förs­ta vå­gen se­ri­er från ti­digt 2000-tal som hyl­la­des av kri­ti­ker­na för ett väl­skri­vet ma­nus. I lik­het med Sopranos hand­la­de Six Feet Un­der om en fa­milj, i det­ta fall Fisher­fa­mil­jen – Na­te, Da­vid, Clai­re och mo­dern Ruth – och de­ras dag­li­ga drift av be­grav­nings­by­rå i Los Ang­e­les. Det var i högs­ta grad en se­rie om dö­den, och det sis­ta av­snit­tet – som hop­pa­de fram i ti­den för att vi­sa al­la hu­vud­per­so­ner­nas sis­ta an­de­tag – står sig som en av ti­der­nas bäs­ta se­rie-fi­na­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.