48 MONTY PYTHONS FLYGANDE CIR­KUS

ÅR: 1969–1974

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Ge­ne­ra­tio­ner med be­ru­sa­de som ci­te­rar sket­chen med den dö­da pa­pe­go­jan kan ha öde­lagt li­te av Pythons at­trak­tions­kraft, men gå till­ba­ka till ori­gi­na­let och se den igen. Det är fort­fa­ran­de en fa­sci­ne­ran­de, bi­sarr och ro­lig se­rie med Clee­se ty­pis­ka hån­le­en­de, Pal­ins för­sik­ti­ga ka­rak­tär och Gil­li­ams uni­ka ani­ma­tio­ner i en per­fekt ko­misk skur. Det finns en an­led­ning till att Monty Pyt­hon be­trak­tas som ko­medins Be­at­les: de är verk­li­gen så vik­ti­ga för gen­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.