51 COLUMBO

ÅR: 1968–2003

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - DB

Columbo för­blir po­pu­lär på grund av den jord­nä­ra hu­vud­per­so­nen, spe­lad av Pe­ter Falk. Se­ri­ens kän­ne­tec­ken blev det om­vän­da dec­kar­for­ma­tet där tit­ta­ren från bör­jan vet vem som be­gick brot­tet. Sam­ti­da kän­di­sar som Wil­li­am Shat­ner och John­ny Cash ha­de gäst­rol­ler som skur­ken och Ste­ven Spiel­berg re­gis­se­ra­de sä­songs­pre­miä­ren 1971. Det­ta var en rik­tigt bril­jant lek­tion i dec­kar­dra­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.