39 LIFE ON MARS

ÅR: 2006–2007

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Po­lis­man­nen Sam Ty­ler träf­fas av en bil och vak­nar upp 1973 – ti­den för spa­get­ti­ring­ar, be­väp­na­de in­kas­ta­re och en tju­rig chef i form av den okuv­li­ga Ge­ne Hunt. Se­ri­en fick un­der två sä­song­er tit­ta­re att ifrå­ga­sät­ta eti­ken i po­lis­ar­be­tet och hu­vud­per­so­nens sund­het. Jon Simm pas­sa­de bra i rol­len som den plå­ga­de hu­vud­per­so­nen. Att han läm­na­de se­ri­en ef­ter två av de pla­ne­ra­de tre sä­song­er­na la grun­den till upp­föl­ja­ren As­hes To As­hes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.