30 FARGO

ÅR: 2014–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AS

En för­säk­rings­för­säl­ja­re från en li­ten små­stad gör nå­got obe­skriv­ligt och kon­se­kven­ser­na

på­ver­kar en lo­kal po­lis­kvin­na, hen­nes far och en char­me­ran­de yr­ke­s­mör­da­re. Fargo bör­jar trögt, men blir oer­hört gi­van­de.

Den har del­vis folk­lig charm och är del­vis bloddry­pan­de våld­sam. Ett in­tel­li­gent ma­nus med fan­tas­tis­ka roll­pre­sta­tio­ner av Al­li­son Tol­man som den he­ro­is­ke Mag­gy och Bil­ly Bob Thorn­ton som den skräm­man­de Lor­ne Mal­vo gör den­na li­ka av­gö­ran­de som den ur­sprung­li­ga fil­men. Sä­song tvås ret­rosto­ry var pre­cis li­ka spän­nan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.