18 THE NIGHT MA­NA­GER

ÅR: 2016–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AD

Ho­tell­che­fen och ti­di­ga­re sol­da­ten Jo­nat­han Pi­ne (Tom Hidd­leston) re­kry­te­ras för att in­fil­tre­ra en va­pen­hand­la­res (Hugh Lau­rie) in­re cir­kel. Hidd­leston nämns of­ta som en fa­vo­rit till att spe­la Ja­mes Bond, och ef­ter att ha spe­lat i den­na histo­ria om hämnd och be­drä­ge­ri är det inte svårt att se att han ha­de gjort ett strå­lan­de jobb om han fått rol­len. Det­ta är en av det bäs­ta mi­ni­se­ri­er­na från BBC på länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.