22 HANNIBAL

ÅR: 2013–2015

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Att för­sö­ka över­träf­fa Ant­ho­ny Hopkins be­röm­da tolk­ning av den ma­ni­pu­la­ti­va kan­ni­ba­len kan te sig som en idi­o­tisk ut­ma­ning, men Mads Mik­kel­sen kla­rar den ut­märkt. Den kus­ligt vack­ra se­ri­en är skräm­man­de, men det är de ge­nom­ar­be­ta­de och konst­när­ligt fe­ti­schis­tis­ka skräck­sce­ner­na samt ett sub­tilt sin­ne för hu­mor som får den att stic­ka ut från and­ra mo­der­na thrill­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.