16 THE SHI­ELD

ÅR: 2002–2008

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Det förs­ta av­snit­tet av The Shi­eld slu­tar med att po­lis­man­nen Vick Mac­key skju­ter en kol­le­ga i an­sik­tet och hans brott blir ba­ra vär­re ef­ter det. Det är en till­spet­sad histo­ria om po­liskor­rup­tion i L.A. som kam­mat hem en mängd pri­ser. Den var en tyd­lig in­spi­ra­tions­käl­la till Bre­a­king Bad. Den är ock­så en av yt­terst få tv-se­ri­er som fak­tiskt blev bätt­re för var­je sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.