15 HOUSE

ÅR: 2004–2012

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AS

House bör­jar bå­de som en Sher­lock Hol­mesva­ri­ant och som det ty­pis­ka ”snar­stuck­na ge­ni­et”. Det är bra, sär­skilt Hol­mes-de­len, men vart­ef­ter se­ri­en fort­sät­ter blir den en dis­kus­sion om död­lig­het, gläd­jeäm­ne­na och grym­he­ter­na med ett liv in­om me­di­ci­nen och den in­tel­lek­tu­el­la bör­dan. Hugh Lau­rie gör ett häp­nads­väc­kan­de ar­be­te, och har ut­märk­ta mot­spe­la­re i en av de bäs­ta roll­be­sätt­ning­ar­na nå­gon­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.