3 MAD MEN

ÅR: 2007–2015

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Den­na 60-tals­sa­ga om re­klam­män som ibland är ”bad guys” men of­ta dep­pi­ga, in­ne­hål­ler inte så myc­ket ac­tion men är oslag­bar när det gäl­ler dju­pet i ka­rak­te­ri­se­ring­en. Don Dra­per är bril­jant på job­bet, men hopp­lös i sitt per­son­li­ga liv. Från bör­jan är det drin­kar på jobb­mö­ten, de­ka­dent mo­de och en skild­ring av var­dag­lig sex­ism som är ut­mär­kan­de, men den vi­sar se­na­re hur gam­la me­to­der mås­te ge vi­ka för en mo­der­na­re, mer jäm­lik kul­tur. Oför­glöm­lig och of­ta väl­digt ro­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.