RIVSTARTA HÖS­TEN.

Ttela - - Insändare -

HÖSTFEST HOS BILIA GROUP I HEL­GEN.

I hel­gen riv­star­tar vi hös­ten med fan­tas­tis­ka er­bju­dan­den på vå­ra po­pu­lä­ras­te mo­del­ler. Vid köp av MINI un­der hel­gen er­hål­ler du en till­be­hörscheck på 5 000 kr att an­vän­da till val­fria till­be­hör t. ex. vin­ter­hjul. Pas­sa även på att fyn­da till­be­hör och re­serv­de­lar till 20% ra­batt.

ALLT OM HEL­GENS KAM­PAN­JER.

Du lä­ser allt om hel­gens er­bju­dan­den och kam­pan­jer på; www.bi­li­a­g­roup.se/kam­panj.

BILIA GROUP. Hit­ta al­la an­lägg­ning­ar, kon­takt­upp­gif­ter & öp­pet­ti­der på bi­li­a­g­roup.se el­ler ring oss dyg­net runt – Bilia Nu 0771-400 000.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.