Syl­te­sko­lan van­da­li­se­rad:

Ttela - - Nyheter -

Ett 40-tal föns­ter på sko­lan kros­sa­des och en gräv­ma­skin fat­ta­de eld. Oro­lig­he­ter­na fort­sat­te un­der kväl­len då en väk­ta­re at­tac­ke­ra­des med ra­ke­ter. Sam­ma kväll blev en an­nan man be­skju­ten med ra­ke­ter när han sa till ett ung­doms­gäng att slu­ta skju­ta ra­ke­ter mot en fas­tig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.