Miss­hand­la­des på bib­li­o­tek

Ttela - - Nyheter -

TROLL­HÄT­TAN: När en man i 20-års­ål­dern be­fann sig på bib­li­o­te­ket i cen­tra­la Troll­hät­tan och bad två per­so­ner däm­pa sig li­te, miss­hand­la­de de ho­nom.

Hän­del­sen in­träf­fa­de på tors­da­gen strax ef­ter 17-ti­den. Den miss­hand­la­de 20-åring­en plug­ga­de vid en av da­to­rer­na när han tyck­te att de två miss­tänk­ta var för hög­ljud­da. När han bett dem va­ra li­te tys­ta­re blev de ir­ri­te­ra­de och gav ho­nom fle­ra slag. Ef­ter miss­han­deln ru­sa­de de ut från bib­li­o­te­ket.

Po­li­sen upp­ger att de har go­da sig­na­le­ment och för­hopp­ning om att snart kun­na få tag i män­nen. Du­on upp­ges va­ra i un­ge­fär sam­ma ål­der som den miss­hand­la­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.