Åta­las för stöld av glas­ö­gon och t-shirt

Ttela - - Nyheter -

VÄ­NERS­BORG: En kvin­na åta­las i Vä­ners­borgs tings­rätt miss­tänkt för stöld, ringa stöld och för­sök till stöld. I åta­let fram­går att kvin­nan den 1 sep­tem­ber ska ha stu­lit ett par sol­glas­ö­gon in­ne i en bu­tik i Troll­hät­tan vär­da nä­ra 1 300 kro­nor. Kvin­nan miss­tänks ock­så ha stu­lit en t-shirt i ett va­ru­hus i Mel­le­rud den 22 au­gusti, men även ock­så för att till­sam­mans med en an­nan per­son ha för­sökt stjä­la än­nu mer klä­der till ett vär­de av när­ma­re 1 200 kro­nor. Kvin­nan er­kän­ner stöl­den i Troll­hät­tan men för­ne­kar brott i Mel­le­rud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.