Konst och kul­tur för po­li­ti­ker i Up­pe­rud

Ttela - - Nyheter -

UP­PE­RUD: Un­der lör­da­gen är Mel­le­ruds po­li­ti­ke­rin­bjud­na till en se­mi­na­ri­e­dag i kul­tu­rens tec­ken på Dals­lands Konst­mu­se­um i Up­pe­rud. Te­mat är konst, kul­tur och re­gi­o­nal ut­veck­ling. Del­ta­gan­de po­li­ti­ker är le­da­mö­ter och er­sät­ta­re i kom­mun­full­mäk­ti­ge, samt le­da­mö­ter och er­sät­ta­re i kul­tur och ut­bild­nings­nämn­den. Un­der­da­gen hålls fö­re­dra­ga v Da­vid Karls­son, idéhisto­ri­ker och kul­tur­skri­bent, samt Mi­kael Löf­gren, kul­tur­skri­bent och te­a­ter­kri­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.