Showgläd­je på Lo­rens­bergs­te­a­tern.

Ttela - - Nyheter -

Se kri­ti­ker­ro­sa­de Oscars­re­vyn på Lo­rens­bergs­te­a­tern, med vas­sa och träff­säk­ra imi­ta­tio­ner var­vat med kna­si­ga sket­cher och stora maf­fi­ga show­num­mer fram­för­da av ett rik­tigt dream team – Ro­bert Gustafs­son, San­na Ni­el­sen, An­ders Jans­son, Rachel Moh­lin och Kim Su­loc­ki, stor­sti­lat in­ra­ma­de av en bril­jant en­semb­le och pam­pig or­kes­ter. Med Nyt­ta & Nö­je får du 150 kr ra­batt/per­son. Du be­ta­lar 545 kr/ per­son, (ord. pris 695 kr/per­son). Gäl­ler ny­bok­ning­ar, max 6 bil­jet­ter/per­son till sön­dags­ma­tinén som är den 8 ok­to­ber kl 14.30. Be­grän­sat an­tal bil­jet­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.