Ex-po­lis friad för döds­skjut­ning

Ttela - - Sverige / världen -

USA. En do­ma­re i Saint Lou­is i USA fri­a­de i går en ti­di­ga­re po­lis för mord ef­ter en döds­skjut­ning på en svart man 2011.

Po­lis­man­nen sköt 24-åri­ge Anot­ho­ny La­mar Smith fem gång­er ef­ter en bil­jakt. Po­li­sen påstod att han såg Smith hål­la en pi­stol och kän­de sig ho­tad, me­dan åkla­ga­ren me­na­de att pi­sto­len plan­te­ra­des i bi­len ef­ter att Smith bli­vit skju­ten.

Do­men tros le­da till pro­tes­ter och po­li­sen för­stärk­te i går be­vak­ning­en och gu­ver­nö­ren Eric Grei­tens lät na­tional­gar­det stå be­rett i vän­tan på oro­lig­he­ter. (TT-AP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.