And­ning

Ttela - - Konsument -

La­bo­ra­to­ri­et mät­te fod­rets för­må­ga att su­ga upp fukt, fyll­ning­ens vat­ten­av­vi­san­de för­må­ga samt jac­kans luft­ge­nom­släpp­lig­het. Ut­i­från des­sa mät­vär­den be­döm­des jac­kor­nas and­nings­för­må­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.