16 SEP­TEM­BER

Ttela - - Familj -

I dag har Dag och Da­ga namns­dag. Dag är fornnor­diskt och kom­mer från just or­det dag. Det fanns på run­ste­nar, fick en li­ten re­näs­sans un­der 1800-ta­lets na­tio­nal­ro­man­tis­ka vurm, och ha­de även en viss upp­gång un­der 1950- och 1960-ta­len. Cir­ka 4300 he­ter Dag, om­kring 2400 kal­las så. Da­ga är en kvinn­lig form av Dag, men tro­li­gen även en kort­form för Dag­mar el­ler Dag­ny. Cir­ka 750 bär nam­net, om­kring 350 har det som till­tals­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.