Lågt vat­ten­stånd har and­ra or­sa­ker

Ttela - - Ledare & Debatt -

Svar till Fis­ken (TTE­LA 25 ok­to­ber)

Vä­nerns lå­ga vat­ten­stånd har and­ra or­sa­ker än fall­på­släp­pen för tu­ris­ter i Troll­hät­tan.

Siff­ran 300 000 li­ter/se­kun­den lå­ter kanske skräm­man­de myc­ket, men Vä­nerns yta är cir­ka 5650 kvadrat­kilo­me­ter.

Den mängd vat­ten som släpps un­der de fem mi­nu­ter långa på­släp­pen sän­ker sjöns yta med 0,016 mil­li­me­ter un­der för­ut­sätt­ning att al­la öv­ri­ga till- och av­flö­den är kon­stan­ta.

Tu­rist­vän

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.