Gö­tis­ka För­bun­dets Torstens­sonsloge

Ttela - - Familj -

med­de­lar att man den 10 no­vem­ber ge­nom­fört loge i Gö­tis­ka för­bun­dets Nord­man­na­grad. Sam­man­koms­ten led­des av förs­te vice ord­fö­ran­de Pe­ter Bylund som häl­sa­de när­va­ran­de brö­der och in­res­ta gäs­ter väl­kom­na. Un­der lo­gen re­ci­pi­e­ra­de Re­i­ne Nils­son, Thor Skjö­ren, Hans Karls­son och Hans Löf­man som ef­ter sed­van­lig pröv­ning dub­ba­des till Nord­män. Dag Kihl­man till­de­la­des ut­mär­kel­se för gott fad­der­skap med röd emalj och Thomas Bro­born till­de­la­des ut­mär­kel­se för nit med grön emalj. Ef­ter ge­nom­förd loge höll Ove Frid ett upp­skat­tat fö­re­drag un­der ru­bri­ken Cel­lons histo­ria, ett fö­re­drag som in­ne­höll så­väl in­tres­sant fak­ta som mu­sik­styc­ken från oli­ka epo­ker. Mät­ta på and­ligt spis högg brö­der och gäs­ter in på mål­ti­den.

DUB­BA­DES. Re­i­ne Nils­son, Tor Skjö­ren, Hans Karls­son och Hans Löf­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.