Troll­hät­tans FK

Ttela - - Familj -

12 no­vem­ber.

Vux­en­rad: 2X1 X2X 22X 221

Svar: Kit Ha­ring­ton, för­svars­mi­nis­ter, böck­ling, +212F, 1865, sil­ver­bröl­lop, Bonn, Alex­an­der Leg­kov, Tu­kan, 800 000 år, bas­ket, me­del­måt­tig. Barn­rad: XXX 2X2 111 212 Svar: Dum­bo, Lo, 7, en yxa, Lil­le Skutt, ko­kosnöt, stri­ke, Egyp­ten, Youtu­be, Fer­dinand, Plu­to, Is­hoc­key. Skil­je­frå­ga: 263 styc­ken. Pris­ta­ga­re vux­na: 1) Ma­rie Ha­gel, 12 rätt och 178 styc­ken, 2) Bengt An­ders­son, 11 rätt och 232 styc­ken, 3) An­ders Eriks­son, 11 rätt och 137 styc­ken.

Pris­ta­ga­re barn: Ed­vin Olofs­son, 12 rätt, Six­ten Hilmersson, 12 rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.