Po­pu­lärt att springa i mör­ker

Ttela - - Sport - JOHANNA JOSEPHSSON 0520-42 27 46 johanna.josephsson@tte­la.se

50 lag var må­let, 100 dröm­men. Re­sul­ta­tet? 115 lag och 230 del­ta­ga­re. Ett rik­tigt bra pre­miärår för Krop­pe­fjäll trail­run.

OK Krop­pe­fjäll och SK Gra­nan gjorde ge­men­sam sak och star­ta­de Krop­pe­fjäll trail­run, ett ter­räng­lopp på 21 kilo­me­ter i mör­ker.

I lör­dags äg­de förs­ta upp­la­gan rum.

– Det var helt fan­tas­tiskt och vädret var verk­li­gen med oss. Det var vitt på mar­ken och stjärn­klart. Det var en jät­te­ro­lig till­ställ­ning och häf­tig lö­parupp­le­vel­se, sä­ger Sten-åke Wal­len­tin, arrangör från OK Krop­pe­fjäll.

Fan­tas­tiskt var det även när det gäl­ler del­ta­garan­tal. In­för ha­de man hop­pats på 50 lag även om dröm­men var li­te fler än så. Det slu­ta­de med 115 lag och 230 täv­lan­de.

– Det var myc­ket bätt­re än vi vän­tat oss. Vi fick till och med stänga an­mä­lan för vi kun­de in­te ta emot fler lag, sä­ger Wal­len­tin. Ef­ter en så­dan här suc­cé förs­ta året stäl­ler man ju sig frå­gan, hur blir det näs­ta år?

– Ja, det finns ing­et an­nat än att vi kör igen. Vi ser fram emot att gö­ra nå­got rik­tigt stort av det det­ta fram­ö­ver, sä­ger Sten-åke Wal­len­tin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.