Fe­li­cia vi­sar fort­satt fin dres­syr­form

Ttela - - Sport - ING-MA­RIE NORRMAN

Täv­lingså­ret bör­jar gå mot sitt slut och täv­lings­till­fäl­le­na mat­tas av. Dock bjöd helgen på SM i in­om­hus­hopp­ning för häst, hos Bill­dals Rid­klubb. Även på Gre­va­går­den bjöds det på hopp­ning och Vä­ners­borgs Ryt­tar­för­e­ning ar­ran­ge­ra­de fjär­de dres­syr­täv­ling­en för året.

Ett myc­ket välar­ran­ge­rat SM gav guld­me­dalj till An­ders Lid­beck, Fly­inge RF, som var en­da helt fel­fria eki­pa­get i fi­na­len som gick över 1.50-ba­na.

FÖR­RA ÅRETS SM-SEG­RA­RE Ro­bin Ing­vars­son fanns med i fi­nal­stri­den, men slu­ta­de på en fjär­de­pla­ce­ring. Silv­ret gick till Sti­na Lil­je, Jump Club RSF, och bron­set till Han­nes Me­lin, Åby RK.

På Brät­te hos VRF red Fe­li­cia Nolå­ker, TSR, hem se­gern i me­delsvår B:5 med Do­ma­ni Ven­go med 66,34 pro­cent. Hon slu­ta­de ock­så trea i me­delsvår C:1 med The Mag­ni­ci­fi­cent Girl, som ägs av Ma­rie Au­li­ch. Här blev re­sul­ta­tet 65,64 pro­cent.

Även hem­mae­ki­pa­get Lou­i­se Nils­son och Sa­ke lyc­ka­des bra med en andra­pla­ce­ring i sam­ma klass på 66,17 pro­cent.

– Jag är jät­te­nöjd med bå­da häs­tar­na, sä­ger Fe­li­cia Nolå­ker, och fort­sät­ter:

– De var pig­ga och gla­da över att få täv­la och gjorde två fi­na upp­vis­ning­ar som jag är väl­digt nöjd med.

Fe­li­cia, som haft en fin sä­song, be­rät­tar ock­så att täv­lingså­ret in­te rik­tigt är slut än. Pla­nen är yt­ter­li­ga­re två täv­ling­ar i svå­ra klas­ser med Lort­zing 25.

PÅ GRE­VA­GÅR­DEN VAR det VRF:S So­fia Björse­rud som stod för de lo­ka­la pre­sta­tio­ner­na. Med Ca­riz­ma red hon un­der fre­da­gen hem en andra­pla­ce­ring i 1.20 och en sjät­te­pla­ce­ring i 1.30 un­der lör­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.