Bow­ling he­la da­gen med IF Äng­lar­na

Ttela - - Sport - JOHANNA JOSEPHSSON 0520-42 27 46

För tred­je året i rad har IF Äng­lar­nas bow­lings­ta­fett av­gjorts.

Tio lag med mel­lan fy­ra och tolv spe­la­re i åld­rar­na 4 till 84 år bjöd på här­lig bow­ling och myc­ket gläd­je och ge­men­skap när IF Äng­lar­na till­sam­mans med bow­ling­hal­len ar­ran­ge­ra­de Änglasta­fet­ten i helgen.

Ef­ter 12 tim­mar med många stri­kar och spär­rar kun­de fjol­å­rets seg­ra­re från IF Äng­lar­na upp­re­pa se­gern fö­re hal­la­get och Skruf­scha Dam.

– Näs­ta år tar vi tred­je ra­ka, ut­lo­va­de Da­vid Rudqvist.

Bild: PRIVAT

VINNARE. Fe­li­cia Nolå­ker, TSR, red hem se­gern i me­delsvår B:5 när VRF ar­ran­ge­ra­de dres­syr­täv­ling på Brät­te.

Bild: PRIVAT

Vin­nan­de la­get be­stod av Da­vid Rudqvist, Mi­cael Eriks­son, Lennart Gid­lund och Niklas Hans­son (lig­gan­de).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.